Tìm kiếm
 Bản tin 141 Thứ Sáu, 01/06/2018

Google     In   

Bản tin 141 ngày 31/5/2018
Bản tin hôm nay gồm một số nội dung nổi bật sau: Bắt giữ hai đối tượng trong đường dây làm giả giấu khám sức khỏe; Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động trong dịp hè; Công an huyện Ứng Hòa quan tâm, nâng cao văn hóa ứng xử trong giao tiếp với nhân dân...

Đài PT&TH Hà Nội

Các bài đã đăng
Bản tin 141 ngày 30/5/2018 (31/05/2018)
Bản tin 141 ngày 30/01/2018 (31/01/2018)
Bản tin 141 ngày 29/12/2017 (30/12/2017)
Bản tin 141 ngày 29/5/2018 (30/05/2018)
Bản tin 141 ngày 28/3/2018 (30/03/2018)
Bản tin 141 ngày 29/3/2018 (30/03/2018)
Ngày 1-4-2014: Công an hai quận Bắc và Nam Từ Liêm chính thức hoạt động (30/03/2014)
Bản tin 141 ngày 29/01/2018 (30/01/2018)
Bản tin 141 ngày 28/12/2017 (29/12/2017)
Thủ tướng: "Bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc" (29/08/2011)
Kiên định các mục tiêu của Nghị quyết 11 (29/08/2011)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Kiên Giang (29/08/2011)
Bản tin 141 ngày 28/5/2018 (29/05/2018)
Bản tin 141 ngày 28/01/2018 (29/01/2018)
Bản tin 141 ngày 27/01/2018 (29/01/2018)
Bản tin 141 ngày 27/12/2017 (28/12/2017)
Bản tin 141 ngày 25/5/2018 (28/05/2018)
Bản tin 141 ngày 26/5/2018 (28/05/2018)
Bản tin 141 ngày 26/3/2018 (28/03/2018)
Bản tin 141 ngày 27/3/2018 (28/03/2018)
Minh bạch, tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách (28/03/2014)
Bản tin 141 ngày 27/02/2018 (28/02/2018)
Bản tin 141 ngày 26/12/2017 (27/12/2017)
Bản tin 141 ngày 26/02/2018 (27/02/2018)
Cụm thi đua số 4 – CATP Hà Nội: Xác định nhiều nội dung thi đua năm 2014 (27/02/2014)
“CATP chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Thủ đô bình yên” (27/02/2014)
Bản tin 141 ngày 26/01/2018 (27/01/2018)
Bản tin 141 ngày 25/01/2018 (27/01/2018)
Bản tin 141 ngày 25/12/2017 (26/12/2017)
Những khoảnh khắc sống động về Đại tướng (26/08/2011)
Bản tin 141 ngày 21/3/2018 (26/03/2018)
Bản tin 141 ngày 22/3/2018 (26/03/2018)
Bản tin 141 ngày 23/3/2018 (26/03/2018)
Bản tin 141 ngày 19/3/2018 (26/03/2018)
Bản tin 141 ngày 20/3/2018 (26/03/2018)
Bản tin 141 ngày 24/3/2018 (26/03/2018)
Bản tin 141 ngày 25/3/2018 (26/03/2018)
Bản tin 141 ngày 24/02/2018 (26/02/2018)
Bản tin 141 ngày 25/02/2018 (26/02/2018)
Khai giảng khóa 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo (26/02/2014)
Bản tin 141 ngày 24/01/2018 (26/01/2018)
Bản tin 141 ngày 23/12/2017 (25/12/2017)
Bản tin 141 ngày 22/12/2017 (25/12/2017)
Bản tin 141 ngày 24/12/2017 (25/12/2017)
Bản tin 141 ngày 24/5/2018 (25/05/2018)
Bản tin 141 ngày 23/5/2018 (24/05/2018)
Sự hài lòng của người dân là thước đo (24/04/2014)
Sáng tạo, đổi mới, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh (24/04/2013)
Bản tin 141 ngày 23/01/2018 (24/01/2018)
Bản tin 141 ngày 22/5/2018 (23/05/2018)
Bản tin 141 ngày 20/4/2018 (23/04/2018)
Bản tin 141 ngày 22/02/2018 (23/02/2018)
Bản tin 141 ngày 22/01/2018 (23/01/2018)
Bản tin 141 ngày 21/12/2017 (22/12/2017)
Bản tin 141 ngày 21/5/2018 (22/05/2018)
Bản tin 141 ngày 20/02/2018 (22/02/2018)
Bản tin 141 ngày 21/02/2018 (22/02/2018)
Bản tin 141 ngày 21/01/2018 (22/01/2018)
Bản tin 141 ngày 20/12/2017 (21/12/2017)
Giả danh cơ quan Công an, viện kiểm sát, Tòa án để thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại, một số khuyến cáo đối với người dân (21/05/2018)
Bản tin 141 ngày 20/5/2018 (21/05/2018)
Bản tin 141 ngày 18/5/2018 (21/05/2018)
Bản tin 141 ngày 19/5/2018 (21/05/2018)
Bản tin 141 ngày 20/01/2018 (21/01/2018)
Bản tin 141 ngày 19/01/2018 (21/01/2018)
Bản tin 141 ngày 19/12/2017 (20/12/2017)
Bản tin 141 ngày 19/4/2018 (20/04/2018)
Bản tin 141 ngày 14/02/2018 (20/02/2018)
Bản tin 141 ngày 19/02/2018 (20/02/2018)
Bản tin 141 ngày 13/02/2018 (20/02/2018)
Bản tin 141 ngày 18/12/2017 (19/12/2017)
Bản tin 141 ngày 17/4/2018 (19/04/2018)
Bản tin 141 ngày 18/4/2018 (19/04/2018)
Bản tin 141 ngày 16/3/2018 (19/03/2018)
Bản tin 141 ngày 17/3/2018 (19/03/2018)
Bản tin 141 ngày 18/3/2018 (19/03/2018)
Bản tin 141 ngày 18/01/2018 (19/01/2018)
Bản tin 141 ngày 15/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 7/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 8/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 9/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 11/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 14/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 17/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 5/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 6/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 10/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 12/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 16/12/2017 (18/12/2017)
Bản tin 141 ngày 17/5/2018 (18/05/2018)
Không né tránh đùn đẩy trách nhiệm (18/04/2013)
Bản tin 141 ngày 17/01/2018 (18/01/2018)
Bản tin 141 ngày 13/7/2018 (17/07/2018)
Bản tin 141 ngày 14/7/2018 (17/07/2018)
Bản tin 141 ngày 16/5/2018 (17/05/2018)
Bản tin 141 ngày 16/4/2018 (17/04/2018)
Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí gặp mặt đầu xuân (17/02/2014)
Bản tin 141 ngày 16/01/2018 (17/01/2018)
Tăng cường hàng loạt biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự (17/01/2014)
Bản tin 141 ngày 15/5/2018 (16/05/2018)
Bản tin 141 ngày 13/4/2018 (16/04/2018)
Bản tin 141 ngày 14/4/2018 (16/04/2018)
Bản tin 141 ngày 15/4/2018 (16/04/2018)
Bản tin 141 ngày 15/03/2018 (16/03/2018)
Bản tin 141 ngày 15/01/2018 (16/01/2018)
“Mong muốn Đài PT-TH Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng Công an Thủ đô” sự quan tâm hợp tác” (15/10/2014)
Kiên quyết xử lý đối tượng kích động biến tuần hành thành gây rối trật tự công cộng (15/05/2014)
Bản tin 141 ngày 14/3/2018 (15/03/2018)
Bản tin 141 ngày 14/01/2018 (15/01/2018)
Bản tin 141 ngày 11/3/2018 (14/03/2018)
Bản tin 141 ngày 12/3/2018 (14/03/2018)
Bản tin 141 ngày 13/3/2018 (14/03/2018)
Bản tin 141 ngày 10/3/2018 (14/03/2018)
Bản tin 141 ngày 13/01/2018 (14/01/2018)
Bản tin 141 ngày 12/4/2018 (13/04/2018)
Bản tin 141 ngày 12/2/2018 (13/02/2018)
Bản tin 141 ngày 12/01/2018 (13/01/2018)
Bản tin 141 ngày 3/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 4/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 6/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 11/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 5/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 7/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 8/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 9/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 10/4/2018 (12/04/2018)
Bản tin 141 ngày 10/02/2018 (12/02/2018)
Bản tin 141 ngày 11/02/2018 (12/02/2018)
Bản tin 141 ngày 11/01/2018 (12/01/2018)
Bản tin 141 ngày 10/1/2017 (11/01/2018)
Bản tin 141 ngày 9/02/2018 (10/02/2018)
Bản tin 141 ngày 9/01/2018 (10/01/2018)
Bản tin 141 ngày 8/3/2018 (09/03/2018)
Bản tin 141 ngày 8/02/2018 (09/02/2018)
Bản tin 141 ngày 8/01/2018 (09/01/2018)
Bản tin 141 ngày 6/3/2018 (08/03/2018)
Bản tin 141 ngày 7/3/2018 (08/03/2018)
Bản tin 141 ngày 7/02/2018 (08/02/2018)
Bản tin 141 ngày 07/01/2018 (08/01/2018)
Bản tin 141 ngày 06/01/2018 (08/01/2018)
Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội gặp mặt nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu (07/10/2013)
Gần 500 đoàn viên CATP tham gia hiến máu (07/03/2014)
Bản tin 141 ngày 6/02/2018 (07/02/2018)
Trừng trị, răn đe mạnh để không dám tham nhũng (06/05/2014)
Bản tin 141 ngày 5/3/2018 (06/03/2018)
Bản tin 141 ngày 5/02/2018 (06/02/2018)
Bản tin 141 ngày 5/01/2018 (06/01/2018)
Bản tin 141 ngày 2/3/2018 (05/03/2018)
Bản tin 141 ngày 4/3/2018 (05/03/2018)
Bản tin 141 ngày 3/3/2018 (05/03/2018)
Bản tin 141 ngày 03/02/2018 (05/02/2018)
Bản tin 141 ngày 4/02/2018 (05/02/2018)
Bản tin 141 ngày 4/01/2018 (05/01/2018)
Xây dựng hình ảnh chiến sỹ CAND ngày càng đẹp hơn (04/03/2014)
Bản tin 141 ngày 03/01/2018 (04/01/2018)
Chính thức thu phí sử dụng đường bộ từ 1-1-2013 (03/12/2012)
Bản tin 141 ngày 30/3/2018 (03/04/2018)
Bản tin 141 ngày 31/3/2018 (03/04/2018)
Bản tin 141 ngày 01/4/2018 (03/04/2018)
Bản tin 141 ngày 2/4/2018 (03/04/2018)
Bản tin 141 ngày 2/2/2018 (03/02/2018)
Bản tin 141 ngày 02/01/2018 (03/01/2018)
Bản tin 141 ngày 01/3/2018 (02/03/2018)
Bản tin 141 ngày 01/02/2018 (02/02/2018)
Bản tin 141 ngày 30/12/2017 (02/01/2018)
Bản tin 141 ngày 01/01/2018 (02/01/2018)
Đột phá về thể chế, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ Tổ quốc (01/10/2013)
Bản tin 141 ngày 28/02/2018 (01/03/2018)
Bản tin 141 ngày 31/01/2018 (01/02/2018)
Các bài đọc nhiều

Cán bộ, chiến sỹ

Công an Thủ đô

chủ động, đổi mới, 

kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả;


Thông tin hữu ích
Truyền hình vì ANTĐ
Liên kết Website

Trang Chủ  |  Dịch vụ trực tuyến  |  Hướng dẫn thủ tục hành chính  |  Liên hệ  |  Sơ đồ trang  |  Đặt Làm Trang Chủ  | Đăng Nhập  Đăng Ký