TRA CỨU CCCD CHƯA NHẬN KẾT QUẢ

Nhập họ tên
Họ và tên 3 số cuối CCCD Ngày/Tháng/Năm sinh Địa chỉ thường trú Thông tin đơn vị đang giữ thẻ
Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/Thị xã Phường/Xã/Thị trấn
Họ và tên:
3 số cuối CCCD:
Ngày/Tháng/Năm sinh:
Địa chỉ thường trú: Tỉnh/Thành phố:
Quận/Huyện/Thị xã:
Phường/Xã/Thị trấn:
Thông tin đơn vị đang giữ thẻ:
Đề nghị công dân liên hệ số điện thoại của đơn vị đang giữ thẻ trước khi đến nhận thẻ
Không có kết quả tìm kiếm, đề nghị bạn liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD để được hỗ trợ
Đường dây nóng

0692196777

Cảnh sát113
Báo cháy114