TRA CỨU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Nhập họ tên
Họ và tên 3 số cuối CCCD Ngày/Tháng/Năm sinh Địa chỉ thường trú Thông tin đơn vị đang giữ thẻ
Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/Thị xã Phường/Xã/Thị trấn
Đề nghị công dân liên hệ số điện thoại của đơn vị đang giữ thẻ trước khi đến nhận thẻ
Không có kết quả tìm kiếm, để nghị bạn liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD để được hỗ trợ
Đường dây nóng

0692196777

Cảnh sát113
Báo cháy114

LIÊN KẾT WEBSITE